grupa dr. Pichlera

 • Home
 • Laboratoriji
 • Laboratorij za lasersko hlađenje molekula
 • Članovi grupe
 • Publikacije/Predavanja
 • Konferencije
 • Diplomski/seminarski radovi
 • Suradnja
 • Linkovi
 • Suradnja   >   Home 

  Međunarodna znanstvena suradnja

  dr. Goran Pichler
  dr. Branislav Jelenković- Institut za fiziku, Beograd, Srbija
  bilateralni projekt Hrvatska-Srbija

  dr. Goran Pichler
  dr. Theo Neger- Institut za eksperimentalnu fiziku Tehnološkog sveučilišta u Grazu, Graz, Austrija
  bilaterelni projekt Hrvatska-Austrija

  dr. Ticijana Ban
  dr. Daniel Comparat- Laboratorij Aime Cottone, Pariz, Francuska
  bilateralni projekt Hrvatska-Francuska

  dr. Damir Aumiler
  dr. Andong Xia- Institut za kemiju Kineske Akademije za znanost, Peking, NR Kina
  bilateralni projekt Kina-Hrvatska