grupa dr. Pichlera

 • Home
 • Laboratoriji
 • Laboratorij za lasersko hlađenje molekula
 • Članovi grupe
 • Publikacije
 • Konferencije
 • Diplomski/seminarski
      radovi
 • Suradnja
 • Mediji o nama
 • Linkovi
 • Diplomski/seminarski radovi   >   Home 

  U sklopu rada naša dva laboratorija otvoreni smo za različite oblike suradnje sa studentima. Moguća je izrada diplomskih radova, seminarskih radova, radova za rektorovu nagradu...

  Disertacije
  Silvije Vdović:: Nelinearni efekti interakcije lasera i alkalijskih para
  dr. sc. (2010).
  download.pdf (9.6 MB)
  Damir Aumiler: Rezonantna interakcija atoma i molekula s femtosekundnim
  laserskim frekventnim češljem
  dr. sc. (2006).
  download.pdf (5.8 MB)
  Ticijana Ban: Laserska fotoasocijacija i fotodisocijacija alkalijskih molekula
  dr. sc. (2003).
  download.pdf (8.6 MB)

  Diplomski radovi
  Marina Marić
  : Fizika s laserskim pointerina : Michelsonov i Mach Zahnderov interferometar (2008).
  download.pdf (6.6 MB)
  Gordana Školnik: Koherentna spektroskopija femtosekundnim frekventnim češljem
  dipl. inž. fizike (2008).
  download.pdf (4.4 MB)
  Petra Munk:
  Primjena novih UV dioda u atomskoj spektroskopiji
  dipl. inž. fizike (2007).
  download.pdf (2.9 MB)
  Nikola Drpić:
  Oblikovanje femtosekundnih laserskih pulseva u rezonantnom mediju
  dipl. inž. fizike (2006).
  download.pdf (1.8 MB)
  Martina Čopor: Apsorpcija i laserom inducirana emisija RbCs molekule iz Rb:Cs mješavine para
  prof. fizike i kemije (2005).
  download.pdf (1.8 MB)
  Nataša Vujičić: Stvaranje niskotlačne plazme u zraku, heliju i dušiku djelovanjem femtosekundnog laserskog pojačala
  dipl. inž. fizike (2005).
  download.pdf (2.7 MB)
  Silvije Vdović: Širenje natrijevih i kalijevih rezonantnih linija u atmosferi helija:
  smeđi patuljci

  dipl. inž. fizike (2004).
  Ana Bedalov: Širenje natrijevih rezonantnih linija u atmosferi helija: smeđi patuljci, prof. fizike (2003).
  Damir Aumiler: Utjecaj perturbera na strukturu atomskih i molekulskih prijelaza u rubidijevim parama
  dipl. inž. fizike (2002).
  Viktor Živčec: Razvoj i analiza izvora svjetlosti s cezijevim parama
  prof. fizike (2002).

  Seminarski radovi
  Nikola Baran: FROG metoda i njena primjena na istrazivanje alkalijskih para
  smjer dipl. inž. fizike (2008). download.pdf (1.6 MB)
  Gordana Školnik: Optičko pumpanje (ovisno o brzini) rubidijevih hiperfinih linija inducirano nizom femtosekundnih laserskih pulseva
  smjer dipl. inž. fizike (2006).
  Iva Božičević: Stvaranje niskotlačne plazme u dušiku djelovanjem femtosekundnog laserskog pojačala
  smjer dipl. inž. fizike (2005).
  Maja Vukadinović: Mjerenje vremena trajanja ultrakratkih laserskih pulseva autokorelatorom
  smjer dipl. inž. fizike (2005).

  Studentski radovi nagrađeni Rektorovom nagradom
  Maja Vukadinović, Ana Sobota: Pulsna visokotlačna natrijeva žarulja (2003)
  Ana Bedalov, Marko Gačeša: Analiza stabilnosti mjehurića sonoluminiscencije (2001)